co děláme

Na cestě Životem se snadno znečistíme, ztratíme Sílu a směr… je důležité pravidelně se očisťovat, cítit znovu Sílu, vrátit se sami k sobě a k původnímu záměru!!!

Abychom mohli dobře žít, musíme se během svého života zbavovat již přežilých zvyků – návyků, pocitů, starých energií, nemocí… Musíme se pročišťovat. Tak jako se denně koupeme a očišťujeme svoje tělo, tak i naše duše, emoce, energie, vztah s Velkým Duchem, Vesmírem… je třeba pravidelně čistit, aby nezatuchli a nezahnili.

„Slovo očištění obvykle vyvolává představu čištění něčeho, co je špinavé. Jiný pohled, méně kritický, spočívá v prožívání spirituálního očišťování jako procesu, který odkrývá vnitřní pravdu – zdokonalování vnímání. Jde o uvědomování si.“ Loren Crudenová, duch místa

umeni Huicholu Proto děláme Očistné potní chýše nebo-li také Temazcaly, indiánské sauny, sweat lodge. Temazcal je zdravý, očišťující, duchovní proces, znovuzrození. Vidíme, že moderní ¨západní¨ civilizace se již bohužel velmi vzdaluje našim tradicím a moudrosti babiček a dědů. Naši předkové, ti moudří, dobře znali přírodní medicínu a uměli žít v souladu s cykly přírody a se Zemí. Tato moudrost nás hluboce oslovila a my našli prostředek v Obřadní potní chýši, jak se k Ní přiblížit.

Také jedna věc se nám ¨lidem¨ udála, přesunuli jsme svoje veškeré základní zkušenosti a vnímání do hlavy. Jsme intelektuální společnost, skoro vše děláme ¨hlavou¨. To nás vzdaluje od základních osobních zkušeností. Temazcal dává možnost tyto základní zkušenosti opět probudit a urovnat, vyjasnit si s nimi svůj vztah. Věříme, že kdyby lidé měli jasný a zdravý vztah se Zemí, Vodou, Vzduchem, Ohněm, Matkou Zemí a Velkým Duchem, nikdy by nedošlo k takovému znečišťováni a ničení všeho a všude kolem i v nás:(

Mojí prací se snažím lidi postupně navracet k sobě samým, k našim kořenům, k větší odpovědnosti za Matku Zemi, která je naším domovem. V poslední době si naše civilizace už téměř neuvědomuje krásu a pravou hodnotu tohoto domova a jen se z něj snaží získat co nejvíce a za jakoukoli cenu.

Rychlý způsob života, kterému jsme propadli, postrádá posvátnou přítomnost okamžiku, klid a kontakt sami se sebou a s energiemi přírody.
Běžíme životem, ve kterém postupně ztrácíme směr, jsme nemocní, nemáme čas se léčit, nemáme čas být v přírodě, nemáme čas být s rodinou, umíráme překvapení, zmatení a se strachem… tohle si opravdu přejeme?
Po návratu z Latinské Ameriky v roce 2010 jsme založili místo očisty a léčení, U Tisového vrchu, který po 8 letech v roce 2019 přešel na kočovný Medicínský kruh Abuelito Fuego -Dědeček Oheň. V Latinské Americe jsme se učili od Taitů, Mamítas, Yachaců, moudrých lidí, kteří jsou napojeni nejen na tradice prastarých předků, ale převážně napojení na moudrost Velkého Ducha. Spojení se všemi moudrými léčiteli a Silou Ducha probíhá právě skrz moudrý a prastarý Oheň.

Abuelito Fuego – Dědeček oheň je kočovný Medicínský kruh v přírodě a je tu proto, aby jste se mohli zastavit ve svém běhu životem, očistit se a nabýt nové inspirace pro svůj další život. Projít indiánskou saunou (Temazcalem) je osvobozující proces, kdy máte možnost se znovuzrodit do svého života s novou energií a novou vizí, jak pokračovat dál…
Samozřejmě nic není jen tak…

Záměr této práce je pomoci Vám očistit se a posílit na vaší cestě životem na této krásné Zemi.
Vrátit se ke zdravému a přirozenému způsobu života, být zdravý, nejen tělesně, ale i duševně a duchovně a najít svůj směr, svojí Vizi v tomto životě.
Jak říká můj dobrý kamarád a učitel z Ekvádoru, Patricio: ¨Očistnou potní chýši a všechny ceremonie, techniky získané od předků  používám jako nářadí. Nářadí, které mě a mým lidem pomáhá být zdravý, šťastný a ve spojení s Velkým Duchem a Matkou Zemí, Přírodou. ¨
A tak i my používáme toto ¨nářadí¨, kterým myslím očistnou potní chýši a všechny zkušenosti, o kterých píšu v používaných technikách,  k tomu, aby jste prošli procesem vlastní očisty a léčením s co největším úspěchem a byli poté lehčí, uvolněnější, spokojenější s novou inspirací a chutí dělat věci ještě víc opravdověji než dřív. Nepřeji si brát moudrým bratrům ze Severní Ameriky, Mexica, Ekvádoru či z dálného východu jejich kulturu a zvyky.
S pomocí jejich moudrosti si přejeme projít pomyslnou branou k naší kultuře a moudrosti předků, které je zanesené a zapomněné. A takto se přiblížit i sami k sobě a prožít ten zázrak, který každý v sobě máme. Také si přeji to, abychom se napojili na náš Zdroj moudrosti a mohli v této moudrosti pokračovat dál a předávat ji našim potomkům pro šťastnější a spokojenější Život na Zemi, ale i ve Vesmíru.

Prakticky v Medicínském kruhu , začínáme tím, že se společně napojíme na Sílu okolní přírody, abychom se přeladili a uvolnili. Vyjasníme si Záměr. Používám Očistnou potní chýši, očistné techniky, zdravé jídlo, bylinkové čaje, navštívíme místa Síly. Budeme pracovat na zintenzivnění vnímavosti, cítění přírody a její léčivé Síly.
Připravíme rituály a obřady pro navázání a udržování vašeho posvátného vztahu se Zemí.

Zaměřuji se též na individuální očisty pro jednotlivce, páry, rodiny nebo skupiny lidí. Vždy je nutné mi předem zavolat a konkrétně se dohodnout.

Nabízím Vám, budete-li si přát, postavit očistnou potní chýši, Temazcal na vašem místě a uskutečnit rituál u Vás.
Mám tuto práci rád. Zavolejte a dohodneme podmínky. Vždy je nutné se domluvit pár týdnů předem!!!

…už není čas být pesimističtí, je čas jednat!!!“

Kdo máte zájem přijet na obřad nebo se dozvědět více podrobností pište, prosím, na abuelofuegito@gmail.com do hlavičky uveďte datum obřadu a v mejlu své jméno s tel. číslem!
Obratem vám zašlu pozvánku s podrobnostmi (přesnou cestou, co s sebou, jak se spaním, cenu …)
Akce proběhne, přihlásí-li se minimálně 4-5 lidí nebo po osobní dohodě. Maximálně pro 15 lidí.
Nabízím obřadní léčivé potní chýše jednotlivcům, párům, rodinám nebo kruhům lidí, vždy je nutné se se mnou předem domluvit přes telefon. Také otvírám medicínské kruhy a stavím potní chýše, tam kde si lidé přejí, jen je třeba se dohodnout dopředu, též přes telefon. Wáclav 721 220 162
Kdo by rád pomohl s přípravami, nebo by raději zaplatil svojí prací nebo udělal výměnný obchod, je tu možnost- budeme rádi. Jen je třeba předem zavolat a dohodnout se na zmíněném čísle.

Hlavní „medicína“ nebo-li léčebný obřad se kterým pracuji je očistná potní chýše nebo také jinak indiánská sauna, horký dům, inipi, temazcal… Potní chýši znám již z Čech, ale více jsem se o ní dozvěděl v Mexiku, v Ekvádoru, ale i u nás doma. Obřady pořádám oficiálně od roku 2009. V tomto obřadu získáte přímou zkušenost se čtyřmi elementy- Zemí, Vodou, Vzduchem a Ohněm, s mužským a ženským božským principem. Uvnitř očistíme naše těla, mysl, srdce a ducha. Obřad nám pomáhá posílit zdraví, spokojenost, inspiraci a hlavně lásku. Potní chýše je obřad léčení, přání a modliteb. Pracujeme společně v kruhu, jako příbuzní, jako jedna rodina. Celý obřad je přírodní. V dnešní době je obřadní potní chýše prostředkem k znovuzískání vnitřní jednoty a pohody přirozeným způsobem. Co je to obřadní potní chýše a jak to celé probíhá? V ohni se nahřejí lávové kameny, říkáme jim babičky, a ty se vloží do jámy uprostřed malého stanu z prutů a dek. My sedíme uvnitř a pomalu poléváme kameny bylinkovým vývarem. Pára, co nás obklopuje, nás čistí a léčí. Zpíváme písně, vynášíme přání, modlitby a to, co má každý na srdci. Používáme různá léčivá vykuřovadla. Po té vycházíme ven a očištění a spokojení. Očistná potní chýše je zázračným obřadem znovuzrození a obnovení naší vnitřní síly. Tento obřad je darem od moudrých předků a ukrývá v sobě živou Sílu a moudré poselství, které můžete poznat i vy, ale jen skrze vlastní zážitek v horkém domě…