Abuelito Fuego

Medicínský kruh s obřadem potní chýše a práci v něm jsme otevřeli v roce 2011 u Tisového vrchu v severních Čechách. Posvátné místo se záměrem setkávání se a hlubší očisty s léčením pro všechny příbuzné, kteří v sobě uslyší volání s potřebou sdílet a rozvíjet se na Cestě Ducha. Medicínský kruh jsme u Tisového vrchu uzavřeli se zimním slunovratem v roce 2017.    V tomto čase kočujeme a obřad potní chýše pořádáme v Borové u Náchoda u JASANu, u Pelhřimova v LEONESS, v řevnickém lesním chrámu, v Srbské Kamenici a Dobřichovicích.            V roce 2019 vznikl nový název Abuelito Fuego,  což znamená Dědeček Oheň. Dědeček Oheň u kterého se setkávají všichni, jenž si přejí naslouchat Jeho odpovědím na Své otázky.

Jmenuji se Václav Fuego a společně s příbuznými, připravujeme Medicínský kruh pro hlubší očistu, léčení, posílení na Cestě a ujasnění Našeho Záměru. 

Život ve městě, civilizaci mi ukázal, že je tu spousty lidí, kteří si neví rady ve svém životě. Spousta lidí jakoby spali, nežili, byli něčím ovládáni nebo přehlíželi něco zásadního a dělali rozhodnutí a vše jen pro vlastní prospěch bez ohledu na ostatní kolem a následky co to přinese…  Snažil jsem se pomáhat, ale bez větší změny.

Můj život zásadně změnilo setkání s rostlinami Síly, korejským zenovým buddhismem, obřadní indiánskou saunou, cestování po světě a knihami od zajímavých a moudrých lidí.
Vystudoval jsem vyšší odbornou školu sociálně právní a po té jsem  ucítil, že bude dobré jet do světa. Hledal jsem a hledám způsoby, jak prakticky pomoci sám sobě a ostatním lidem.
Vydal jsem se do Latinské Ameriky, Mexika, Guatemaly, Kolumbie, Ekvádoru, kde jsem se setkal s moudrými Taity a Mamítami. Od nichž jsme se učil a učím…
To, co jsem se naučil na cestách, používám v Medicínském kruhu  a skrz tyto zkušenosti se zaměřuji na naše české tradice a kořeny, na očistu, posílení a ujasnění osobní Vize.

Provedu Vás Medicínským kruhem jehož součástí je Obřad očistné potní chýše.

Připravím Vás, jak nejlépe umím, na setkání s rostlinami Síly. Vedu mužské kruhy společně s obřadem potní chýše. Připravím Vás na obřad Hledání Vizí.
Pracuji s vykuřovadly, připravuji bylinné koupele do potní chýše. Mluvím s lidmi o jejich zdraví, důležitosti stravy, pracuji s dietou a půstem, s léčivými kameny, s posvátným tabákem. Dělám očistu šamanským bubnem, digeridoo, chrastidlem, pálenkovými mraky, vykuřovadly…
Stavím potní chýše a připravuji Medicínský kruh na obřady.
Pomáhám s navazováním vztahu s mocnostmi kraje pro budoucí léčení.
Vedu výpravy na místa Síly a pracuji s léčivými kameny…
Pořádám výpravy do Ekvádoru.

Vyrábím šamanské bubny, lapače snů, boží oka , kožené taštičky, měšce a mokasíny.

Přáním je, aby jste odjeli očištění, jak na těle tak na duchu, od svých starostí a problémů s novou životní inspirací a silou. Blíže naší matce Zemi a  Velkému Duchovi, tradicím, sami sobě a hlavně tomuto světu.