Tanec Hvězd

XIV. Článek, 8. října 2013, Bahia de Caraquez, teplota 20 až 35 stupňů C, vlhkost 75%, 15 m/n/m

Ahoj, buďte zdrávi, jak se máte? Přejeme Vám barevný podzim a velkou sklizeň švestek a šípků…:) My jsme se v minulém měsíci opět vrátili k Taitovi Alejovi na jeho kouzelnou haciendu, kde se nám tolik líbilo před tím. Aurora se rozhodla vystoupat na horu do svého kruhu z modliteb na 4 denní Hledání Vizí a tak udělala a vrátila se moc spokojená. 23. srpna  jsme tančili Tanec Slunce a 21.září jsme tančili  Tanec Hvězd. Nejsou to tance severoamerických indiánu. Jsou to tance místních lidí ze Saragura a Susudelu a jiných míst, kteří tak jako my, hledají cestu ke svým předkům a svojí tradici. Nechali se inspirovat od ¨bratrů ze severu¨ jejich obřadními  tanci . Tančí svým způsobem, se svojí hudbou, ve svém tradičním oblečení uprostřed krásných hor se srdcem a s radostí . Pozvali nás a my jsme tančili s nimi celý den Tanec Slunce a celou noc Tanec Hvězd…
Tady jsou obrázky nejen z Tance Hvězd 7. Album – Hledání na jihu
Uživatelské jméno: ekvador
Heslo: sedm
vše malými písmenky, bez čárek a háčků

Minule jsme Vám psali o Hledání Vizí a skončili jsme zmínkou o Tanci Slunce… Obřad Hledání Vizí uzavírá tančení v posvátných kruzích. V srpnu jsme zažili a tančili místní formu Tance Slunce, pro který je vytvořený kruh v jehož středu je strom ¨Strom Života¨ tančí se přes den Slunci a tanec vedou muži.medicinske kruhy
V září jsme po skončení Hledání Vizí tančili Tanec Hvězd, pro který je vytvořený jiný kruh v jehož středu je ohniště ve tvaru hvězdy, tančí se přes celou noc a tanec vedou ženy. Dnešní povídání bude o Tanci Hvězd. Ještě na začátku se malinko podíváme na původ těchto tanců. Nejznámější je Tanec Slunce a to od severoamerických indiánů, Lakotů, Černonožců,…, kteří neužívali toliko ¨medicín¨, jako bratři z jihu, ale ¨Vize¨v jejich kultuře znamenala mnoho. Jednou z možností, jak vizi získat bylo tančit bez vody a jídla 4 dny nebo 4 noci. Měli i další pomůcky, jak vizím nebo modlitbám přidat větší moc. Tím byla i do dnes je forma prvotního piercingu, kdy si muži nechali v určité části tance propíchnout kůži na hrudi na dvou místech a na kolíčky tam prostrčené se nechali přivázat ke Stromu Života…a tak tančili do chvíle, kdy se neodtrhli…ženy mohli také tančit, ale měli jinou formu piercingu. V dnešní době nám ¨Civilizovaným:)¨ slovo Vize přijde jako z nějakého dávného příběhu nebo něco jako z moderního kurzu pro manažery. Setkali jsme se s moudrými lidmi, kteří nám pomohli toto slovo  pochopit i prožít více do hloubky. Cítíme skrz toto poznání, že tento Svět se nachází tam, kde je z velké části také proto, ze jsme přestali hledat opravdové vize o jeho utváření a o tom, jak se tu máme chovat…
Tance, které jsme tančili trvali jen jeden den nebo jednu noc. Neobětovali jsme se tak jako bratři ze severu, ale tančili jsme jak nejlépe jsme mohli.
Tanci Hvězd předcházela důkladná příprava, kdy jsme čistili místo od trnů, kterých je tu opravdu požehnaně:), připravili jsme oltář na kterém byly dary (obětiny) pro Velkého Ducha, Pachamámu, všechny léčivé síly a duchy, nachystal se Temazcal (indiánská sauna, očistná potní chýše) a každý z tanečníků si připravil svojí hůl s ptačím perem a 52 modliteb, které jsme navázali kolem dokola v místě tance. V den tance jsme jedli jen zlehka a k večeru vešli do Temazcalu. Bylo nás požehnaně a tak probíhaly dva Temazcaly najednou!
Taita Alejo nás přivítal a pomodlil se za dobrý Tanec Hvězd. Očisťovali jsme se a modlili se na celonoční tanec…Po druhých dveřích jsme vyšli ven z Temazcalu a oblékli se do tanečního oblečení. To, jak je člověk oblečený na tanec hraje také důležitou roli. Tance, které jsme tančili jsou tance posvátné, plné symbolů, pohybů a energií, které tanečníci postupně během tance odkrývají a spojují se s nimi…
Již oblečeni a se svými okřídlenými holemi, jsme si ve dvou řadách – ženy a muži zvlášť, stoupli před východní bránu (kruh je rozdělený 4mi branami východní, jižní, západní a severní). Taita Jorge pečoval o krásný oheň ve středu kruhu, který zářil jako hvězda spadlá na zem.. Přišli muzikanti a stoupli si na severní stranu a spustili první píseň pro Tanec Hvězd. Naše kamarádka Carina s pomocnicí Juanou pomalu zahájili tanec. Hombres de cedro – muži, kteří nás celou noc čistili s kadidelnicemi v rukou, si stoupli každý na jednu stranu brány a my očistění voňavým kouřem z cedru, copálu, levandule, tabáku.. pomalu vcházeli do kruhu. Diablo de  Huma (speciální stvoření, co představuje ďábla, pokušitele, energii co jde proti, Síle, co dělá vše obráceně…) ve své masce a svém barevném obleku s pláštěm a bičíkem v jedné ruce a bylinkovou pálenkou na očisty v ruce druhé, nás hecoval a nutil tančit ještě s větším zápalem celou noc! Kdo netančil podle jeho představ toho šlehnul po nohou.  Jako se vlní obrovský had putující polopouští, tak i my jsme se vlnili jeden za druhým a vklouzávali do této kouzelné noci. Na noční obloze plné hvězd plul Měsíc a ukazoval nám, kolik jsme toho již protančili. Tančili jsme bosi, aby jsme cítili Matičku Zemi, tak jak nás to učila LuHawa na svých afrických tancích… Taita Alejo s jeho synem Juanem nám nabídli první medicínu San Pedrito a my jsme se pomalu začínali víc a víc napojovat na Sílu, kterou tanec budí. Ženy i muži měli svého průvodce. Tančili jsme za sebou ve velkém hadovi, v kruzích, kdy jsme byli jen my muži a ženy byly ve svém kruhu, proplétali jsme se muži a ženy, tančili jsme pro každou bránu zvlášť, pro každý živel, tančili jsme kolem ohně ve dvou kruzích…tančili jsme! Podporovali jsme se výkřiky a zvoláními, zpívali jsme. Tančili jsme tanec pro Matku Zemi – Pachamamítu, pro Velkého Ducha – Wakan Tanku, pro čtyři živly, pro Rodinu, pro Shuracpamba, pro zdravější Svět… Tančili jsme čtyři kola se čtyřmi přestávkami. Několikrát během tance jsme si každý nabral obětiny (tabák, copál, levanduli, pšenici, ječmen, kukuřičná zrnka, cedr…bylo z čeho vybírat:) z oltáře a pak jsme je s modlitbou, kterou každý z nás do obětiny vložil, hodil do ohně. Nejdříve ženy se slovy Cariny a pak my muži. Síla, co jsme při tom cejtili byla čím dál intenzivnější. Cítil jsem, jak se v našem mužském kruhu formuje krásná maskulinní síla. Ve chvílích, kdy jsme se proplétali se ženami, zvedala se energie, která byla nepopsatelně omamná,něžná, svůdná, hravá, láskyplná…priprava kruhu na tanec
S holemi v rukách jsme tančili a pera, jako by nás odnášela až ke hvězdám…
Hudba a písně vedli naše kroky, dávali nám sílu a radost. Luna již procestovala skoro celou klenbu oblohy a začalo svítat. Zdravili jsme hory kolem a ony se na nás dívali… byly to mocné chvíle, kdy jsme si připadali tak blízko, v takovém souladu a se spoustou vlnivých energií, které nás doprovázely celou dobu. Intenzita tance byla se změnou ze tmy do světla ještě víc znát. Cítili jsme snad každý pohyb, každou změnu, každý kontakt s ostatními…
Stáli jsme kolem ohně ve tvaru hvězdy s obětinami v rukou a srdce nám plála. Byly to poslední obětiny v tomto tanci. Byli jsme unavení a plní pocitů. Modlitba, co vynesla Carina, se nám dostala hluboko do srdce… klečeli jsme v prachu čelem přitisknutým k Matičce Zemi a všichni jsme slyšeli, viděli a v srdci cejtili to, co cítí ONA… byla to chvíle návratu a spočinutí v její nepopsatelně velké a vřelé náruči… myslím, že na to co jsme v tu chvíli zažili nikdy nezapomeneme…
Taita Alejo nás vyzval, abychom tanec ukončili v Temazcalu. I s muzikanty jsme šli k temazcalovému ohni a tam jsme viděli odraz Velkého Ducha ve svazích kopců, v korunách stromů, v letu ptáků, v zapadajícím měsíci a plujícím světle po krajině…
Vešli jsme do Temazcalu a Diablo de  Huma nás škádlil, ale také vešel ve všem svém oblečení. Taita nechal vložit do vnitř 30 rudých kamenů. Uvnitř nás bylo jak v africkym minibusíku:) Slova, co jsme slyšeli, byla plná moudrosti, písně nám pomáhali překonat tu sílu, tu moc co vycházela v podobě páry z kamenů -babiček. Taita mluvil o tanci a jeho vzkříšení, o tom jak je důležité žít v čistotě mysli a srdce.
Zpívali jsme písně pro Zoju, která měla ten den oslavu narození… bylo to krasný. Vyšli jsme ven a objali se. Byly ukončeny obě ceremonie. Ceremone Hledání Vizí a Tanec Hvězd. Jedli jsme výborná jídla venku pod Stromem Života a slunce už bylo pěkně vysoko:), Achoooo!
Tímto psaním jsme ukončili naší návštěvu v Shuracpamba a vydali se na pobřeží na Suchý Vrch -Cerro Seco za Marcelem a Michaelou, ale o tom až příště:)

Mějte se moc fajn, pište, co se se děje doma. Zavařujte, nakládejte, dobré likéry vypalujte:)

 

Odkazy na předešlá alba od posledního po první:

 

http://waclaf.rajce.idnes.cz/Ekvador_24.7._-_26.8.2013_putovani_po_jiznim_Ekvadoru/

Uživatelské jméno: ekvador  Heslo: sest

http://waclaf.rajce.idnes.cz/Ekvador_26.6._-_23.7.2013_toulani_s_pribuznymi/
Uživatelské jméno: ekvador Heslo: pet

http://waclaf.rajce.idnes.cz/Ekvador_-_Mindo_12.5.-25.5.2013/
Uživatelské jméno: ekvador Heslo: ctyri

http://waclaf.rajce.idnes.cz/Na_plazi_24.3._-.24.4.2013_Ekvador/
Uživatelské jméno: ekvador Heslo: tri

http://waclaf.rajce.idnes.cz/Rio_Negro%2C_Ba_os%2C_Yanayacu%2C_Paramo%2C_Tena_7.3.-24.3.2013/                                    Uživatelské jméno : ekvador Heslo: dva

http://waclaf.rajce.idnes.cz/Ekvador_14.2_-_4.3.2013/
Uživatelské jméno: ekvador Heslo: jedna

 

Show comments

Join the discussion

One reply to “Tanec Hvězd”

  1. madlen says:

    ahoj, díky , moc zajímavý! co se týče zásob na zimu, tak my zrovna zkoušíme sušit rajčata…:-) je to moc dobrý.
    taky jsme pouštěli draky, vilíkovi se to moc líbilo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..